Ons privacybeleid

Onze privacyverplichtingen

NEWIDE SA (handelsnaam: WeSmart) is een energiesoftwarebedrijf gevestigd in de Dieudonné Lefèvrestraat 17, 1020 Brussel. Dit Privacybeleid legt uit hoe we de "persoonsgegevens" van personen in de Europese Unie (EU) verwerken, zoals vereist door de General Data Protection Regulation (GDPR).Persoonsgegevens zijn informatie of meningen over een geïdentificeerde persoon of een redelijkerwijs identificeerbare persoon. Het Privacybeleid van WeSmart is van toepassing op persoonsgegevens die door WeSmart worden verzameld en/of bewaard.

De soorten persoonlijke informatie die we verzamelen en opslaan

WeSmart verzamelt persoonsgegevens over haar gebruikers om haar diensten en klantenondersteuning te kunnen bieden. De diensten en klantondersteuning van WeSmart worden geleverd via een platform dat onder meer persoonsgegevens en gegevens over energieverbruik bevat. Het product, de dienst of de ondersteuning waarmee u interageert, kan van invloed zijn op de persoonsgegevens die wij verzamelen.

Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u WeSmart software gebruikt, kan u gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij kunnen de volgende informatie vragen, verzamelen of verwerken:
-
accountgegevens - gebruikersnaam, wachtwoord, profielfoto.
-
contactgegevens - e-mailadres, telefoonnummer.
-
locatiegegevens - adres.
-
identiteitsgegevens - volledige naam
- energiegerelateerde informatie die nodig is voor de werking van de WeSmart software: meet- en stroomgegevens, meterinformatie.

Informatie die we van andere mensen verzamelen

Gebruikers kunnen ons toestaan verbinding te maken met hun account op andere platforms om persoonlijke gegevens te verzamelen. Gebruikers kunnen voorkomen dat wij gegevens van andere platforms verzamelen door zich af te melden van ons platform.

Informatie die we verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt

We houden de interacties met onze gebruikers bij, inclusief de producten, diensten en klantenondersteuning die we hebben geleverd. Dit omvat de interacties van onze gebruikers met ons platform, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een pagina heeft bekeken of op een knop heeft geklikt.
Wanneer er contact met ons wordt opgenomen, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen die inherent zijn aan de communicatie. Als er bijvoorbeeld per e-mail contact met ons wordt opgenomen, verzamelen we het gebruikte e-mailadres.
We kunnen de volgende informatie verzamelen of verwerken:
- Metadata
- IP-adres, computer- en verbindingsgegevens, verwijzende webpagina, taalinstellingen, tijdzone, enz.
- apparaat-ID, apparaattype, apparaatplugins, hardwaremogelijkheden, enz.
Locatie
- tijdzone.
Acties
- bekeken pagina's, knoppen waarop is geklikt, kijktijd, zoekwoorden, enz.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

De informatie die we opvragen, verzamelen en verwerken wordt voornamelijk gebruikt om gebruikers te voorzien van het product of de dienst die ze hebben aangevraagd. In het bijzonder kunnen we uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:
- om de door u gevraagde dienst of het door u gevraagde product te leveren;om u technische of andere ondersteuning te bieden;om te reageren op vragen over onze diensten of om te reageren op een klacht;om onze andere programma's, producten of diensten te promoten die interessant voor u kunnen zijn (tenzij u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van dergelijke communicatie);om het debuggen, testen en functioneren van onze
-platforms mogelijk te maken; om gegevensanalyses en onderzoek uit te voeren en om onze platforms te bouwen en te verbeteren; om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen; indien toegestaan of vereist door de wet; of voor andere doeleinden met uw toestemming, tenzij u uw toestemming voor dergelijke doeleinden intrekt.

Wanneer we persoonlijke informatie vrijgeven

Persoonlijke gegevens van gebruikers kunnen namens ons worden opgeslagen of verwerkt buiten België en Frankrijk, inclusief "in de cloud", door onze hostingprovider. Onze dienstverleners zijn contractueel verplicht om uw persoonlijke informatie enkel in onze naam en volgens onze instructies te gebruiken. Onze externe dienstverleners omvatten:

- Leveranciers van hosting, opslag, netwerken en aanverwante diensten in de cloud;
- Leveranciers van beveiligingsdiensten.

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die NEWIDE SA over u bewaart. De meeste persoonlijke informatie is toegankelijk door in te loggen op uw account. Als u toegang wenst tot informatie die niet toegankelijk is via het platform, of als u alle persoonlijke informatie die wij over u bewaren wilt downloaden in een draagbaar gegevensformaat, neem dan contact met ons op via support@wesmart.com.

U heeft ook het recht om correctie te vragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Al uw persoonlijke gegevens kunnen worden bijgewerkt via de configuratiepagina's voor gebruikers.Als u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.Gebruikers kunnen de bovenstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze privacyfunctionaris.

Contact opnemen met onze privacyfunctionaris

Als u een vraag of klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, kunt u als volgt contact opnemen met onze Privacy Officer: Per e-mail: support@wesmart.com

In het kader van de GDPR is onze Privacy Officer ook onze Data Protection Officer (DPO). We streven ernaar om klachten snel en informeel op te lossen, maar als je een formele klacht wilt indienen, vragen we je om je klacht schriftelijk per post of e-mail aan onze Privacy Officer te sturen, zoals hierboven beschreven. We zullen de ontvangst van uw formele klacht binnen 10 werkdagen na ontvangst bevestigen.

Als u zich in de Europese Unie bevindt, kunt u ervoor kiezen een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit (Data Protection Authority, DPA). De lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten is beschikbaar op het volgende adres: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.